Οργάνωση του έργου Career 4.0

Έμπειροι Εταίροι και αποτελεσματικός Σχεδιασμός

Για την καλύτερη δυνατή οργάνωση του έργου και με προσανατολισμό σε εκροές υψηλής ποιότητας ο σχεδιασμός του ξεκίνησε από το συντονιστή του έργου ήδη τον Μάρτιο του 2019 κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για την έγκριση του.

Ήδη σε αυτή τη χρονική περίοδο επιλέχθηκαν οι εταίροι του έργου από πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι διαθέτουν μακροχρόνια εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση ερευνητικών έργων.

Οι εταίροι συνεισέφεραν τις απαραίτητες πληροφορίες για το πλαίσιο και περιβάλλον υλοποίησης του έργου στις χώρες τους, έτσι ώστε να μπορούν να διατυπωθούν οι αντικειμενικοί στόχοι του έργου και να αναπτυχθεί κοινή στρατηγική και αποτελεσματικός σχεδιασμός.

Ο σχεδιασμός οριστικοποιήθηκε στο Kick-Off του έργου το Δεκέμβριο του 2019, όπου και προγραμματίστηκαν οι επιμέρους δράσεις στις χώρες των εταίρων. 

Επικεφαλής Έργου

Career 4.0  |  Greece

Ruhr University Bochum |  Institute for Work Science

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΠΟΧΟΥΜ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Universitaetsstraße 150, D - 44780 Bochum

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ: 
Prof. Dr. Martin Kröll  |  ΤΗΛ.: +49 (0) 234 32-23293  |  Email: martin.kroell[ΑΤ]rub.de
Kristina Burova-Keßler  |  TΗΛ.: +49 (0)234 32-27 046  |  Email: burova.kristina[ΑΤ]rub.de

www.iaw.rub.de

Εταίροι του έργου στην Ελλάδα

Career 4.0  |  Greece

ηνίοχος.ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – Ν. Ραπτάκης και ΣΙΑ Ο.Ε.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Καλησπέρηδων 16, 71307 Ηράκλειο Κρήτης

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: Αθανάσιος Βούρλας
Κινητό: 694 8111941, Εmail: athanasios.vourlas[AT]eniochos.com

+30 2810 282886

Career 4.0  |  Greece

cytech mobile solutions

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο, N. Πλαστήρα 100, 70013 Ηράκλειο, Κρήτη

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: Μαρία Λάμπρου
Tel: +30 2810 314127  |  e-mail: mary[AT]cytech.gr

+30 2810 314127

Εταίροι του έργου στην Ευρώπη

Габровска търовско-пронишлена палата

[Βιομηχανικό & Εμπορικό Επιμελητήριο Γκάμπροβο, Γκάμπροβο – Βουλγαρία]

Università degli Studi di Milano-Bicocca


[Πανεπιστήμιο Μιλάνου Bicocca, Μιλάνο – Ιταλία]

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara


[Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πετς, Πετς Μπαρανίας – Ουγγαρία]

Ciudad Tecnológica de Valnalón[Τεχνολογικό & Βιομηχανικό Πάρκο Βαλναλόν, Λανγκρέο Αστουρίας – Ισπανία]

Ταυτότητα του ερευνητικού έργου

Διεθνές ερευνητικό έργο στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

Career 4.0  |  Greece

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

© Career 4.0 | Transnational Project, Project Partners Greece - All Rights Reserved