Εκδοτικό σημείωμα

»

Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Γραφικά, Διαχείριση

Αθανάσιος Βούρλας, ηνίοχος.ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

»

Σύνταξη κειμένων, μεταφράσεις

Αθανάσιος Βούρλας, ηνίοχος.ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

»

Φωτογραφικό Υλικό / Βίντεο / Media

Στον Ιστότοπο χρησιμοποιείται σχετικό υλικό, που προέρχεται από τους εταίρους του έργου και από πρόσωπα, που εμπλέκονται στην υλοποίηση του έργου. 

Το υλικό αυτό παρέχεται ως ευγενική χορηγία για τις ανάγκες προβολής/δημοσιότητας του έργου. Ενδεχόμενα πνευματικά δικαιώματα παραμένουν εξ’ ολοκλήρου στους δημιουργούς/ιδιοκτήτες τους. 

Κατά τη δημιουργία των γραφικών του ιστότοπου ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκε υλικό από πηγές τρίτων. Το υλικό αυτό είναι γνωστό στον διαχειριστή του ιστότοπου ως Ελέυθερο Πνευματικών Δικαιωμάτων (royalty free). Υλικό, που χρησιμοποιείται σε πρωτογενή μορφή φέρει σαφή αναφορά στο δημιουργό/ιδιοκτήτη του. Εάν προκύψει, ωστόσο, περίπτωση παραβίασης δικαιωμάτων, απευθυνθείτε στον διαχειριστή του ιστότοπου. 

»

Λογότυπα / Εμπορικά Σήματα

Στον Ιστότοπο χρησιμοποιούνται λογότυπα/Εμπορικά Σήματα Οργανισμών/Φορέων/Εταιρειών. Η χρήση τους γίνεται αποκλειστικά για λόγους αναγνωρισιμότητας. Ενδεχόμενα πνευματικά δικαιώματα παραμένουν εξ’ ολοκλήρου στους δημιουργού/ιδιοκτήτες τους.

»

Αναπαραγωγή περιεχομένων του ιστότοπου

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή και διάθεση των περιεχομένων του ιστότοπου για λόγους προβολής του έργου  και διάχυσης των εκροών και αποτελεσμάτων του, Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι όροι χρήσης του ιστότοπου και η κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

© Career 4.0 | Transnational Project, Project Partners Greece - All Rights Reserved