Δραστηριότητες στο έργο Career 4.0

Συστηματική προσέγγιση υλοποίησης με προσανατολισμό στα αποτελέσματα

Career 4.0  |  Greece

Pretest / Usability test Ψηφιακής Πλατφόρμας Career 4.0

29, 30, 31 Ioυλίου 2020 - Online εκδήλωση

</> ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Σκοπός του Pretest & Περίγραμμα του Προγράμματος

Σκοπός του pretest ήταν να εκτιμηθεί/αξιολογηθεί η λειτουργικότητα και χρηστικότητα της Ψηφιακής Πλατφόρμας στο μέχρι τώρα σημείο ανάπτυξής της και να καταγραφούν προτάσεις βελτίωσης των μελλοντικών χρηστών της.

1

29 Ιουλίου 2020

»   Καλωσόρισμα στο online meeting room [Ο σχετικός σύνδεσμος θα σας αποσταλεί στο email σας]
»   Παρουσίαση του ερευνητικού έργου Career 4.0 από την ηνίοχος.ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
»   Παρουσίαση της cytech mobile solutions
»   Εισαγωγή στη χρήση της ψηφιακής συνεργατικής πλατφόρμας από τη cytech mobile solutions
»   Δουλεύοντας στην πλατφόρμα (1) - Δημιουργία Λογαριασμών Χρήστη, Δημιουργία συνεργατικών ομάδων (Μέντορες-Mentees)
»   Προγραμματισμός επόμενης ημέρας

2

30 Ιουλίου 2020

»   Εισαγωγή στη μεθοδολογική προσέγγιση του ερευνητικού έργου Career 4.0 από την ηνίοχος.ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
»   Δουλεύοντας στην πλατφόρμα (2) - Οι Καθοδηγούμενοι (Mentees) εργάζονται στις ομάδες τους υπό την καθοδήγηση των Μεντόρων τους
»   Αξιολόγηση της πλατφόρμας από του συμμετέχοντες 
»   Προγραμματισμός επόμενης ημέρας

3

31 Ιουλίου 2020

»   Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης
»   Ανοιχτή συζήτηση για τη λειτουργικότητα/χρηστικότητα/χρησιμότητα της ψηφιακής πλατφόρμας
»   Παρουσίαση των επόμενου προγραμματισμού δραστηριοτήτων στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου Career 4.0 

Εισαγωγικές Παρουσιάσεις στο Pretest

Career 4.0  |  Greece

ηνίοχος.ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Το ερευνητικό έργο Career 4.0. Σύντομη Παρουσίασης- Πλαίσιο Υλοποίησης στην Ελλάδα.

Career 4.0  |  Greece

RUB-IAW

Το έργο Career 4.0 - Κεντρικά ζητήματα και διαδικασίες.

Career 4.0  |  Greece

RUB-IAW

Career 4.0: Agile μαθησιακή προσέγγιση για την ανάπτυξη επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

© Career 4.0 | Transnational Project, Project Partners Greece - All Rights Reserved