Ειδικοί / Εμπειρογνώμονες

Μεταφορά εμπειρίας από την πράξη

Career 4.0  |  Greece

Ρόλος των Ειδικών / Εμπειρογνωμόνων

Γιατί να συμμετέχω;

Ως Ειδικός / Εμπειρογνώμονας στο Career 4.0...

... μπορείτε να μεταφέρετε τις εμπειρίες σας από τον τομέα δραστηριοποίησής σας, να επεκτείνετε περαιτέρω τις εξειδικευμένες και μεθοδολογικές σας δεξιότητες και, να προωθήσετε νέους σε θέσεις εργασίας ή/και κατάρτισης. Επιπλέον, μέσω της συμμετοχής σας, μπορείτε να προωθήσετε την επιχειρηματικότητα στην περιοχή σας και να συμβάλλετε στην υποστήριξη νέων, που σχεδιάζουν το εππαγελματικό τους μέλλον, και ανέργων, που αναζητούν διεξόδους απασχόλησης.

Η ψηφιακή συνεργατική πλατφόρμα ως σημείο αναφοράς δημιουργεί  τις προϋποθέσεις δυναμικής δικτύωσης και ενός «ζωντανού» οικοσυστήματος!

Υποστηρίζετε τους Μέντορες / Καθοδηγητές με την επαγγελματική σας εμπειρία σας από την πράξη σε εξειδικευμένους τομείς!

Συνεργάζεστε με τους Μέντορες / Καθοδηγητές στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων των διαφόρων φάσεων εφαρμογής των μεθοδολογιών για τη δημιουργία  ενός αποτελεσματικού Σχεδίου Προσωπικής Ανάπτυξης των συμμετεχόντων νέων στο πλαίσιο δομημένων Expert Hearings!

Υποστηρίζετε τους συμμετέχοντες νέους στα πρώτα βήματα υλοποίησης δημιουργικών επιχειρηματικών ιδεών μεταφέροντάς τους την απαραίτητη τεχνογνωσία σας!

Δυνατότητες Συμμετοχής ως Expert

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ερενητικού έργου προσφέρονται πολλαπλές δυνατότητες συμμετοχής σας. Μπορείτε να...

  1. ... συμμετάσχετε ως μέλος επιτροπής εμπειρογνωμόνων στα Experts Hearings (Ακροάσεις Ειδικών), όπου σε συνεργασία με τους εκπαιδευμένους Μέντορες, συμβάλλετε στην κατάρτιση αποτελεσματικών Personal Development Plans για τους συμμετέχοντες νέους!
  2. ... προτείνετε σε νέους που αναζητούν επαγγελματικές διεξόδους να συμμετέχουν στα σχετικά Εργαστήρια εφαρμογής της μεθοδολογίας, που θα οργανωθούν!
  3. ... εκπαιδευτείτε στην εφαρμογή της Μεθοδολογίας, τη χρήση της Ψηφιακής Πλατφόρμας και στη χρήση των μεθοδολογικών εργαλείων στα σχετικά Σεμινάρια Εκπαίδευσης!
  4. ... να συμμετάσχετε στις εκδηλώσεις του έργου, για να λαμβάνετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο του έργου και να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα του!

Οι εταίροι του έργου στην Ελλάδα βρίσκονται στη διάθεσή σας για πληροφορίες και διευκρινίσεις, που αφορούν την υλοποίηση του έργου και τον τρόπο συμμετοχής σας.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΣ EXPERT


Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

© Career 4.0 | Transnational Project, Project Partners Greece - All Rights Reserved