Μέντορες / Καθοδηγητές

Δυναμική Δικτύωση  |  Απόκτηση προσόντων, Εκπαίδευση σε μεθόδους,
Ανταλλαγή Know-How, Project management ...

Career 4.0  |  Greece

Ρόλος των Μεντόρων / Καθοδηγητών

Γιατί να συμμετέχω;

Ως Μέντορας / Καθοδηγητής Μάθησης στο Career 4.0...

... μπορείτε αφενός να επεκτείνετε περαιτέρω τις εξειδικευμένες και μεθοδολογικές σας δεξιότητες στον τομέα της επαγγελματικής συμβουλευτικής, αφετέρου να συμβάλλετε στην υποστήριξη νέων  και νέων ενηλίκων ανέργων, που αναζητούν διεξόδους απασχόλησης! Η ψηφιακή συνεργατική πλατφόρμα ως σημείο αναφοράς δημιουργεί  τις προϋποθέσεις δυναμικής δικτύωσης και ενός «ζωντανού» οικοσυστήματος!

Επεκτείνετε το χαρτοφυλάκιό σας, για να παρέχετε νέες μεθόδους και νέα εργαλεία, ώστε να βοηθήσετε τους συμμετέχοντες να διερευνήσουν τα δυνατά σημεία και τα ταλέντα τους!

Προσδιορίστε τις απαιτήσεις και τις δυνατότητες της τοπικής αγοράς εργασίας μαζί με τους συμμετέχοντες νέους και διερευνήστε πιθανότητες απασχόλησης!

Βοηθήστε τους συμμετέχοντες νέους να αναπτύξουν δημιουργικές επιχειρηματικές ιδέες με βάση την ανάλυση τάσεων και έρευνα αγοράς σε σχέση με το προφίλ ικανοτήτων!

Συνδυάστε τα μεθοδολογικά εργαλεία  δουλεύουντας στην ψηφιακή πλατφόρμα για να υποστηρίξετε τους συμμετέχοντες νέους να αναπτύξουν ένα σχέδιο επαγγελματικής ανάπτυξης!

Δυνατότητες Συμμετοχής

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ερενητικού έργου προσφέρονται πολλαπλές δυνατότητες συμμετοχής σας. Μπορείτε να...

  1. ... εκπαιδευτείτε στην εφαρμογή της Μεθοδολογίας, τη χρήση της Ψηφιακής Πλατφόρμας και στη χρήση των σχετικών εργαλείων στα σχετικά Σεμινάρια Εκπαίδευσης!
  2. ... προτείνετε σε νέους που αναζητούν επαγγελματικές διεξόδους να συμμετέχουν στα σχετικά Εργαστήρια εφαρμογής της μεθοδολογίας, που θα οργανωθούν!
  3. ..να αναλάβετε ως εκπαιδευμένος Μέντορας την υποστήριξη ενός αριθμού νέων, που θα συμμετέχουν στα σχετικά Εργαστήρια εφαρμογής της μεθοδολογίας ως ο υπεύθυνος καθοδηγητής τους και να αποκτήσετε έτσι και πρακτική εμπειρία στην εφαρμογή της μεθόδου!
  4. ... να συμμετάσχετε στις εκδηλώσεις του έργου, για να λαμβάνετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο του έργου και να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα του!

Οι εταίροι του έργου στην Ελλάδα βρίσκονται στη διάθεσή σας για πληροφορίες και διευκρινίσεις, που αφορούν την υλοποίηση του έργου και τον τρόπο συμμετοχής σας.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΣ ΜΕΝΤΟΡΑΣ


Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

© Career 4.0 | Transnational Project, Project Partners Greece - All Rights Reserved