Δραστηριότητες στο έργο Career 4.0

Συστηματική προσέγγιση υλοποίησης με προσανατολισμό στα αποτελέσματα

Career 4.0  |  Greece

Ruhr-University Bochum | Institute for Work Science,
Μπόχουμ 2-3 Δεκεμβρίου 2019

Kick-Off Meeting  των εταίρων του έργου

Με το Kick-Off-Meeting  που διοργάνώθηκε από τον επικεφαλής του έργου, το Ινστιτούτο Επιστήμης Εργασίας του Πανεπιστημίου του Μπόχουμ το ερευνητικό έργο ξεκίνησε επίσημα τις εργασίες του.

Οι εταίροι του έργου παρουσίασαν τους οργανισμούς, που εκπροσωπούν, καθώς και τις εμπειρίες τους και το περιβάλλον υλοποίησης του έργου στις χώρες τους.

Συζητήθηκαν η  μεθοδολογική προσέγγιση  και στοχοθεσία του έργου καθώς και η ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας ως κεντρική εκροή του ερευνητικού έργου.
 
Ως αποτέλεσμα της εναρκτήριας διάσκεψης του Career 4.0 οριστικοποιήθηκαν η κοινή στατηγική και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επιμέρους δράσεων.

Παρουσιάσεις των Ελλήνων εταίρων στο Kick-Off

Career 4.0  |  Greece

cytech mobile solutions

Εταιρικό προφίλ - Διεργασίες παραγωγής προϊόντων λογισμικού με βάση το SCRUM - Ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας στο Career 4.0

Career 4.0  |  Greece

ηνίοχος.ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Ανασκόπηση υλοποίησης προηγούμενων έργων - Προοπτικές και προσδοκίες για την Υλοποίηση του Career 4.0

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

© Career 4.0 | Transnational Project, Project Partners Greece - All Rights Reserved